එක් එක් රටවල් වල හිර ගෙවල් කොහොමද කියලා දැකලා තියෙනවද

රටේ නිතිය අනුව වරදක් කල පුද්ගලයෙකුට නියත වශයෙන්ම දඬුවම් ලබාදේ. කරන ලද වරද අනුව දඬුවම වෙනස් වන අතර සමහර විට එම පුද්ගලයාට ඇති නඩුවෙන් නිදහස් වනතුරු සිරභාරයේ සිටීමට සිදුවේ. හැබැයි වරද ඔප්පු වුවහොත් එම පුද්ගලයාට බන්ධනාගාරගත වීමට සිදුවේ. කල වරද අනුව ඔවුන්ට රැඳී සිටීමට සිදුවන හිරකුටියද වෙනස් වෙනවා. මේ ඡායාරූප පෙළ තුලින් ඔබට දැකගන්න ලැබෙන්නේ ලොවවටා තිබෙන එක එක ආකාරයේ සිරමැදිරි කිහිපයක්.

ස්පාඥයේ Aranjuez සිරමැදිරියක්

උගන්ඩාවේ Luzira සිරමැදිරිය

කොලොම්බියාවේ San Diego කාන්තා සිරමැදිරිය

නොර්වේ Bastøy සිරමැදිරිය

නෙදර්ලන්තයේ Norgerhaven සිරමැදිරිය

නොර්වේ Halden සිරමැදිරිය

රුසියාවේ Black Dolphin  සිරමැදිරිය

එල් සැල්වදෝර් සිරමැදිරිය

ජපානයේ Onomichi  සිරමැදිරිය

ස්කොට්ලන්තයේ HMP Addiewell  සිරමැදිරිය

මලවි වල් The Maula සිරමැදිරිය

ස්විට්සර්ලන්තයේ Champ-Dollon සිරමැදිරිය

හයිටි සිරකුටිය

නොර්වේ Oslo’s Skien සිරමැදිරිය

ජර්මනිය Landsberg සිරමැදිරිය

Las Colinas රඳවාගැනීම් හා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේ කඳවුර

පිලපිනයේ Quezon සිරමැදිරියක්

ජපානයේ Abashiri සිරමැදිරිය

පිලපිනයේ Cebu Provincial සිරමැදිරිය

නවසීලන්තයේ Otago සිරමැදිරිය

ඉරානයේ Evin සිරමැදිරිය

ශ්‍රී ලංකාවෙ හිර ගෙදරක ඡායාරූප හම්බුනොත් කට්ටියට පේන්නත් එක්ක දාන්න …

Facebook Comments
Like
2