ඔබ දැන් භාවිතා කරන උපකරණ ප්‍රථමයෙන්ම ලොවට හදුන්වා දුන් විට දිස් වූ අයුරු..

පළමු ඇපල් පරිගණකය


පළමු ෆෝර්ඩ් මෝටර් රථය


පළමු ශීතකරණය


ප්‍රථම සැම්සුන් රූපවාහිණිය


ප්‍රථම හෑන්ඩ් ෆෝන් එක


වින්ඩෝස් 1 වෙනි වර්ෂන් එක


ප්‍රථම කැනොන් කැමරාව


ප්‍රථම ලීගෝ සෙල්ලන් බඩුව


ප්‍රථම HP ලැප් ටොප් එක


ප්‍රථම නිවියා ක්‍රීම් එක


ප්‍රථම සේගා ගේම්ස් කොන්සෝල් එක


පළමු සෝනි වීඩියෝ කැමරාව


පළමු ඇපල් ස්මාර්ට් ෆෝන් එක


පැරණිම කොන්ඩම් එක (වසර 370 ක් පැරණිය)

Facebook Comments
Like