ඔස්ට්‍රේලියාව පිළිබදව ඔබව මවිතයට පත් කල හැකි කරුණු සමූහයක් සහ ජිවත් වන ජීවින් සමූහයක්..

ඔස්ට්‍රේලියාව පුරා කිබුලෝ සිටියි.

 


ඕස්ට්‍රේලියානු ගංගාවන් පුරාවට කිබුලෝ වාසය කරයි. ඔවුන් එසේ මෙසේ කිබුලන් නොවේ ඉතාමත් විශාල ප්‍රමාණයෙන් යුක්ත වුවන් වේ. මෙම ජායරුපයේ දිස් වන කිබුලා අඩි 18 ක ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වේ.

පියාබන නරින්


මොවුන් සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වූ වවුලන් නොවේ. මොවුන් අඩි 3 කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් විශාලත්වයකින් යුක්ත වේ.

සර්පයින්

 


නිවෙස් තුල ටොයිලට් සීට් තුල පවා සර්පයින් හමු වන බව පැවසේ.

ගුවන් යානයක් තුලට පිවිසීමට උත්සහ දැරූ සර්පයෙක්

මිනී මෝරුන්


ඔස්ට්‍රේලියාව තුල සර්ෆ් කිරීම භයානක වේ. මෙම මුහුදු තීරය තුල මිනී මෝරුන් බහුල වශයෙන් සැරි සරයි.

ගල්පර තුල සිටින මත්සයා


මෙම මත්ස්‍යා උග්‍ර විෂකින් යුක්ත වන අතර මොහුව ජලය යටදී හදුනා ගැනීම ඉතාමත් අපහසුද වේ.

විෂ බුවල්ලා


මෙම බුබල්ලා උග්‍ර විෂකින් යුක්ත වන අතර මොහු සපා කෑවොත් පැය දෙකක් ඇතුලත මිය යන අතර සුව කිරීමට කිසිදු බෙහෙතක් පවා නොමැත.

ගින්දර ටොර්නෙඩ්


ඔබ අසා ඇති ඔස්ට්‍රේලියාව තුල නිතර ලැව් ගිනි හට ගන්නා බව. එලෙස වියලි කාලගුණික තත්වයක් පවතින විට ලැව් ගිනිත් සමග ටොර්නෙඩ් හට ගනී.

ඔස්ට්‍රේලියාව තුල සමහර මිනිසුන් පවා අමුතු හැසිරීමකින් යුක්ත වේ.

Grimpoteuthis


මොවුන් ගැබුරු දියේ සිටින බුවල්ලන් වන අතර සාමාන්‍ය බුවල්ලන් අගල් 8 ක් පමණ දිගු වන අතර සමහර බුවල්ලන් අගල් 70 ක පමණ දිගකින් යුක්ත වේ.

බ්‍රිටිල් ස්ටාර්


මුහුදු මකුළුවා


මුහුණක් නොමැති මත්ස්‍යා


ගැබුරු මුහුදේ සිටින බියකුරු මත්ස්‍යා


බිම් පණුවන්


සතුන් තව සතුන් ආහාරයට ගැනීම


කිබුලන් ආහාරයට ගන්නා සර්පයින්

Viperfish

Isopoda

Tripodfish

Blobfish

Anthozoa

Facebook Comments
Like
3