ජායරුපශිල්පියෙක් තම දිවි පරදුවට තබා සයිබීරියාවේ නීතිවිරෝධී මැමත් දළ ජාවාරම්කරුවන් පිරිසකට එක්ව ගත් දුර්ලබ ජායාරූප සමූහයක්..

රුසියාවට ආසන්නයේ සයිබීරියාවේ මිනිසුන් දැඩි ලෙස ආර්ථික දුෂ්කරතා වලින් පෙළෙමින් සිටින අතර මොවුන් තම දිවි ගැට ගසා ගැනීම සදහා නොයෙකුත් ආකාරයේ නීතිවිරෝධී දේවල් වල නිරත වේ. 2016 වර්ෂයේදී අම්රෝස් චැපල් යන ජායරුපශිල්පියා මොවුන් සමග මෙම මැමත් දළ දඩයමට එක් වූ අතර මෙහිදී මෙම මිනිසුන් තම ජිවිත පරදුවට තබන හැටි සියලු ජායාරූපගත කර ඇත. මැමත්ලා සයිබීරියාව තුල මිට වසර 400,000 කට පෙර වාසය කල අතර මොවුන්ගේ දළ සහ අස්ථි කැබළි තවමත් පොළව යට පවතී. මොවුන් එම ස්ථාන හදුනා ගෙන ඒවා පුපුරවා මෙම දළ සහ අස්ථි සොයා ගනී. පසුව කළු වෙළදපොළේ ඒවා වැඩි මිලකට විකුණනු ලබයි.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
Like